Zprostředkovatelská smlouva pro prodej nemovitosti: Klíčové informace pro klienty

Zprostředkovatelská smlouva pro prodej nemovitosti: Klíčové informace pro klienty

Při prodeji nemovitosti prostřednictvím realitní kanceláře je jedním z prvních kroků uzavření zprostředkovatelské smlouvy. Tato smlouva stanovuje podmínky spolupráce mezi klientem a realitní kanceláří a je důležitým právním dokumentem. V tomto článku se podíváme na klíčové informace, které byste měli znát o zprostředkovatelské smlouvě při prodeji nemovitosti.

Co je zprostředkovatelská smlouva?

Zprostředkovatelská smlouva je dohoda mezi prodávajícím nemovitosti a realitní kanceláří, která stanovuje vzájemné práva a povinnosti obou stran během procesu prodeje. Tato smlouva je uzavřena na určitou dobu a upravuje mimo jiné výši provize, povinnosti realitní kanceláře, rozsah marketingových aktivit a podmínky případného ukončení smlouvy.

Výše provize a poplatky

Zprostředkovatelská smlouva stanovuje výši provize, kterou prodávající zaplatí realitní kanceláři v případě úspěšného prodeje nemovitosti. Obvykle se jedná o procento z prodejní ceny nemovitosti a bývá stanoveno předem v smlouvě. Důležité je také zjistit, zda jsou další poplatky spojené s prodejem nemovitosti, jako jsou marketingové náklady, fotografování nemovitosti nebo právní služby, zahrnuty v provizi nebo se platí samostatně.

Povinnosti realitní kanceláře
Zprostředkovatelská smlouva stanovuje povinnosti realitní kanceláře v rámci prodeje nemovitosti. To zahrnuje marketingové aktivity, jako je inzerce nemovitosti ve vyhledávacích portálech, organizace prohlídek, vyjednávání s potenciálními kupci a pomoc při přípravě kupních smluv. Realitní kancelář by měla poskytovat kvalitní služby a pracovat v zájmu klienta.

Doba platnosti zprostředkovatelské smlouvy
Zprostředkovatelská smlouva má určitou dobu platnosti, která je dohodnuta mezi prodávajícím a realitní kanceláří. Během této doby se realitní kancelář snaží prodat nemovitost a plnit své povinnosti dle smlouvy. Je důležité pečlivě si přečíst podmínky o ukončení smlouvy a případné sankce spojené s jejím předčasným zrušením.

Právo na odstoupení

Zprostředkovatelská smlouva by měla obsahovat ustanovení o právu na odstoupení. To znamená, že pokud jste jako prodávající nespokojeni s práci realitní kanceláře nebo jste se rozhodli pro jiný způsob prodeje nemovitosti, máte právo smlouvu ukončit. Je důležité se seznámit s podmínkami a lhůtami pro odstoupení, které jsou uvedeny v smlouvě.

Zprostředkovatelská smlouva je důležitým právním dokumentem při prodeji nemovitosti prostřednictvím realitní kanceláře. Je důležité si ji důkladně přečíst a porozumět všem jejím podmínkám a ustanovením. V případě nejasností neváhejte se zeptat realitní kanceláře nebo právního odborníka, aby vám vysvětlili veškeré detaily. Jak si vybrat správně realitního makléře a jak se připravit na schůzku s realitním makléřem

blank

bara

Publikováno: 30. 5. 2020