Jak porozumět zprostředkovatelské smlouvě s realitním makléřem: Co byste měli vědět

Jak porozumět zprostředkovatelské smlouvě s realitním makléřem: Co byste měli vědět

Při prodeji nebo koupi nemovitosti se často setkáváme s realitními makléři, kteří nám mohou pomoci s celým procesem. Jednou z nejdůležitějších součástí této spolupráce je zprostředkovatelská smlouva. Tento dokument definuje všechny aspekty vztahu mezi vámi a makléřem. Ale jak této smlouvě porozumět? Co byste měli vědět? Podle realitního zákona je nutné mít zprostředkovatelskou smlouvu uzavřenou. 

1. Členění a obsah smlouvy

Zprostředkovatelská smlouva by měla být jasně strukturovaná a obsahovat všechny důležité informace. Mezi tyto informace patří: popis nemovitosti, úkoly makléře, výše provize, lhůta smlouvy a podmínky pro její případné ukončení. Podmínky při ukončení prodeje atd. 

2. Popis nemovitosti

V smlouvě by měla být jasně uvedena nemovitost, která je předmětem prodeje. To zahrnuje polohu, velikost, typ a všechny relevantní detaily. S popisem nemovitosti je nutné vyplnit také iniciály majitelů a mít od všech majitelů souhlas s prodejem. Také se do zprostředkovatelské smlouvy zanáší omezení při prodeji jako věcná břemena, hypotéka atd. 

3. Úkoly makléře

Smlouva by měla jasně definovat, jaké úkoly a povinnosti bude makléř plnit. To může zahrnovat marketing, jednání s potenciálními kupci, pomoc s právními a administrativními úkoly atd. Makléř se tímto zavazuje investovat do zakázky finance a svůj čas aby v co nejkratším čase prodal za co nejvyšší cenu. 

4. Výše provize a platební podmínky

Důležitou součástí smlouvy je stanovení výše provize makléře a podmínky jejího zaplacení. Mělo by být jasné, kdy a jak bude provize zaplacena. 

5. Lhůta smlouvy a podmínky pro ukončení

Smlouva by měla jasně uvádět, jak dlouho bude platit, a definovat podmínky pro její případné ukončení. Měli byste vědět, jak a kdy můžete smlouvu ukončit, pokud nebudete spokojeni se službami makléře.

Porozumění zprostředkovatelské smlouvě s realitním makléřem je klíčové pro spravedlivou a transparentní spolupráci. Než podepíšete jakoukoliv smlouvu, ujistěte se, že ji plně rozumíte a že jste se poradili s odborníkem, pokud máte jakékoliv pochybnosti, nebo si od makléře nechali řádek po řádku vysvětlit. Zkušený makléř Vás nechá si vše řádně pročíst a projít nebude Vás nutit podepisovat ihned. 

blank

bara

Publikováno: 30. 5. 2020